fbpx

Do grona klientów Twórni dołączyła Fundacji z ASPI-racjami, której misją jest niesienie najwyższej jakości pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwoju, w szczególności dzieciom ze spektrum autyzmu.

Nasz zespół stworzył nową, czytelną i spójną z identyfikacją fundacji stronę www. Wspieramy ASPI w obszarze komunikacji z otoczeniem w szczególności przez prowadzenie działań w zakresie public relations oraz mediów społecznościowych.

Fundację stworzyli ludzie pełni pasji i doświadczenia w pracy z drugim człowiekiem. Chcący i lubiący pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Fundacja działa z myślą o dzieciach i dla dzieci. Podopiecznym zapewnia optymalne warunki rozwoju psychofizycznego, a także:

  • rzetelną diagnozę dzięki zespołowi doświadczonych lekarzy i specjalistów.
  • terapię grupową i indywidualną dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  • profesjonalną opiekę terapeutyczną rodziców i bliskich.
  • pomoc społeczną umożliwiającą osobom niepełnosprawnym ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych.
  • placówki edukacyjno-terapeutyczne w oparciu o najlepsze praktyki.
  • szkolenia i warsztaty dla rodziców i profesjonalistów.

Dziękujemy ASPI, że jesteście!

Liczymy na wiele wspólnych projektów.

Co u nas nowego?

2022-09-06T09:39:06+00:00
Przejdź do góry