Publikacje do druku i do internetu. Katalogi, informatory, raporty, czasopisma i magazyny. Opracowanie graficzne layoutu, skład, przygotowanie i redakcja treści, wydruk i dystrybucja. Zajmujemy się kompleksowym opracowaniem publikacji zarówno pod względem merytorycznym, graficznym i wykonawczym.